Dokumentowanie procesów sterylizacji, jako ochrona przed roszczeniami pacjentów"Profesjonalnie. Ciekawy temat!"

"Wysoki poziom merytoryczny szkolenia"

"Temat w 100% zrealizowany, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego"

"Rzeczowo i profesjonalnie! :)"

"Bardzo interesujące. Poruszono wiele aspektów niezbędnych w pracy!!"

Terminy:


sobota, 23. luty 2019Godziny: 09:40 – 16:00

Punkty edukacyjne: 5

Miejsce: siedziba firmy IDF, ul. Dzika 15/13, WARSZAWA

Grupa min. 10 os.

UWAGA: OSTATNIE MIEJSCA!

 

Koszt: 380 zł

 

 

Program: 

Prowadząca: lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska

Pełniąca funkcję konsultanta-orzecznika medycznego z zakresu stomatologii w towarzystwach ubezpieczeniowych z tytułu szkód NNW oraz szkód z tytułu OC w sektorze Służby Zdrowia. Weryfikuje również opinie sądowe dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

 

Rejestracja uczestników 9:40 – 10:00

 

10:00 - 11:30

Rynek roszczeń w sprawach o błąd medyczny z tytułu zakażeń

 • Rynek roszczeń  z tytułu zakażeń– główne przyczyny
 • Działy medycyny z największą liczbą roszczeń
 • Charakterystyka roszczeń
 • Wysokość i struktura odszkodowań w stomatologii

Błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej z tytułu nieznajomości ustaw  po 2010 roku

 • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań co do  pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą .
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące zasad procesów dekontaminacji  i  wyrobów medycznych
 • Rozporządzeni nakładające obowiązek rejestracji i kontroli autoklawów w  UDT
 • Ustawa w sprawie zakresu sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej

Konsekwencje prawne nieprzestrzegania  w/w ustaw w świetle kodeksu karnego i cywilnego.

 • Rodzaje odpowiedzialności  (kontraktowa, deliktowa)

Konsekwencje prawne  przykład opinii OC z sektora służby zdrowia – Sepsa 

 

Przerwa kawowa 11:30 – 12:00

 

12:00 - 13:30

Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych

 • Potencjalne źródła zakażeń w gabinecie stomatologicznym
 • Drogi przenoszenia zakażeń- zakażenia krzyżowe
 • Higiena osobista w miejscu pracy- gabinet stomatologiczny
 • Klasyfikacja sprzętu medycznego wg  Spauldinga.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 • Wyposażenie punktu sterylizacyjnego

Rozporządzenie  nakładające obowiązek  rejestracji i kontroli sprawności  autoklawów  w UDT

 • Proces  rejestracji autoklawu  w UDT  a  decyzja  zezwalająca na jego  eksploatację 
 • Księga  rewizyjna urządzenia technicznego ( autoklawu) – badania okresowe

 

Mini Lunch: 13:30 – 14:00

 

14:00 – 16:00

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia dotyczące  procesów dekontaminacji wyrobów medycznych oraz ich dokumentowanie.

 • Etapy przygotowania wyrobów medycznych do ponownego użycia:

         - Mycie i dezynfekcja narzędzi

         - Konserwacja instrumentarium

         - Prawidłowe pakowanie narzędzi  medycznych ( regulacje  prawne)

 • Program zapewnienia jakości procesu sterylizacji :

          -  Klasyfikacja  rodzajów  wskaźników i testów

          -  Oznakowanie  pakietu  testowego  do  sterylizacji

          -  Prawidłowa eksploatacja autoklawu (zasady napełniania komory  autoklawu)

          -  Monitorowanie procesów sterylizacji

          -  Dokumentacja procesów sterylizacji  (zbiorcza)

          -  Warunki określające czas  przechowywania sterylnych pakietów

          -  Dokumentacja  procesu sterylizacji w karcie historii choroby pacjenta (indywidualnej)

 • Zabiegi dezynfekcyjne Unitów

 

Ustawa w sprawie zakresu sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej.

 • Kontrola wewnętrzna -  audyt

Konsekwencje prawne  przykład opinii OC z sektora służby zdrowia.

BHP gabinetu stomatologicznego

 • Instrukcja BHP w Gabinecie Stomatologicznym
 • Obowiązujące procedury sanitarne – omówienie

Pytania od uczestników – konsultacje. Rozdanie certyfikatów.

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr".

 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 2859 odsłon

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 31 sty 2019 do 3 lut 2019

Wyjazd podczas największych wyprzedaży w...

Od 7 lut 2019 do 18 lut 2019

KOLOMBO-HABARANA-SIGIRIYA-POLLONARUWA-MINNERAYA-...

Od 12 lut 2019 do 24 lut 2019

Pinnawala • Dambulla • Anuradhapura •...

Od 3 Mar 2019 do 10 Mar 2019

Piasek pustyni został zastąpiony zielenią i fantazyjną...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Nasi Partnerzy