Radiologia jako standardowa procedura w dokumentowaniu świadczonych usług w stomatologii"Interesująca tematyka"

"Polecam ten kurs!"

Terminy:


sobota, 17. Listopad 2018Godziny: 09:40 – 17:00 

Punkty edukacyjne: 6

Miejsce: siedziba firmy IDF, WARSZAWA

Grupa min. 10 os.

 

 

KOSZT: 450 ZŁ

 

Program: 

Prowadząca: lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska

Pełniąca funkcję konsultanta-orzecznika medycznego z zakresu stomatologii w towarzystwach ubezpieczeniowych z tytułu szkód NNW oraz szkód z tytułu OC w sektorze Służby Zdrowia. Weryfikuje również opinie sądowe dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

 

Rejestracja uczestników: 09:40 - 10:00

1.    Kluczowe wiadomości dotyczące rentgenodiagnostyki w stomatologii

·         Budowa i zasada działania lampy RTG w kilku zdaniach

·         Cechy promieniowania RTG

·         Cyfrowa a analogowa rentgenodiagnostyka w gabinecie stomatologicznym (detektor)

·         Wymogi prawne dotyczące  zasad funkcjonowania  aparatów RTG  dla potrzeb stomatologicznych

2.    Metody wykonywania badań radiologicznych  przydatnych w stomatologii

·         Zdjęcia zębowe wewnątrzustne:

- projekcje zębowe - według Cieszyńskiego

 - projekcje zębowe – technika kąta prostego przy użyciu  pozycjonomerów

- zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe

-  zdjęcie zgryzowe podniebienia twardego

- zdjęcie zgryzowe podniebienia

-zdjęcie wyrostka zębodołowego celowanego na szczelinę rozszczepu

- i dna jamy ustanej

·         Zdjęcia zębowe zewnątrzustne przeglądowe a wymogi prawne

-  pantomografia-OPG

- tomografia spiralna poprzeczna wyrostka zębodołowego w oparciu o pantomografię (aparat Carnex-Tome)

- zdjęcia czynnościowe wg .Schullera i pantomografia czynnościowa

-zdjęcie teleradiolograficzne (cefalometryczne) na potrzeby ortodoncji

-zdjęcie tylno-przednie i skośne żuchwy

-tomografia komputerowa osiowa i w rzucie czołowym okolicy twarzoczaszki

-rezonans magnetyczny- wskazania do badania (dno jamy ustnej, język, ślinianki, stawy skroniowo-żuchwowe)

-sialografia i pantosialografia

·         Ultrasonografia (ślinianki i stawy skroniowo żuchwowe)

·         Badania izotopowe  kości twarzowej części czaszk

3.    Stany patologiczne  w stomatologii w obrazie radiologicznym

·         Atralgia -Zwyrodnienia stawów skroniowo-żuchwowych

·         Ocena zębodołu po ekstrakcji zęba

·         Zmiany pourazowe

-złamania zęba i wyrostka zębodołowego

-złamania żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego

-złamania patologiczne kości szczę

4.     Wymogi prawne opisów zdjęć RTG punktowe, OPG, Cefalo, TK

5.    Zasady  funkcjonowania systemu zapewniania jakości w pracowni RTG gabinetu stomatologicznego - wstęp do dodatkowego szkolenia.

6.    Audyty wewnętrzne i zewnętrzne-  zwiastun dodatkowego szkolenia

  • ·         aktualny stan prawny
  • ·         akredytacja
  • ·         podstawowe testy jakości RTG wymogi po 15 sierpnia 2015 roku
  • ·         testy jakości USG

7.    Podstawy ochrony  radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr". 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 1992 odsłony

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 21 sie 2018 do 28 sie 2018

Królewskie Oslo • płaskowyż Dovre • fiordy • Droga Atlantycka...

Od 2 wrz 2018 do 9 wrz 2018

Sycylia, największa wyspa na Morzu Śródziemnym...

Od 14 wrz 2018 do 21 wrz 2018

Florencja • Piza • Viareggio • Cinque Terre • Zatoka Tigullio...

Od 15 wrz 2018 do 22 wrz 2018

Glasgow • Edynburg • Stirling • Falkirk Wheel • Forth Bridge...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Profil adresata szkolenia: lekarze, lekarze...

Ewidencjonowanie sprzedaży w gabinecie lekarskim...

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i...

Profil adresata szkolenia: lekarze,...

Nasi Partnerzy