W jakich sytuacjach lekarz dentysta ponosi odpowiedzialność?NOWY KURS!

Terminy:


środa, 23. Styczeń 2019 

Godz.: 09:30- 15:30 

Punkty edukacyjne: 6

Miejsce:  ul. Dzika 15/13, Warszawa

Grupa min. 10 os.

KOSZT: 400 ZŁ 

 

Program:

Prowadzące: radca prawny Aleksandra Powierża oraz adwokat Karolina Podsiadły-Gęsikowska

Aleksandra Powierża - specjalistka prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego. W obszarze jej zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną przedstawicieli środowiska medycznego.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych lekarzy w postępowaniach  cywilnych i dyscyplinarnych. Nie obawia się podejmować spraw skomplikowanych i nietypowych. Propaguje wiedzę dotyczącą odpowiedzialności podmiotów medycznych prowadząc na FB profil „Prawnik lekarza”. Od 2001 r. związana jest z branżą ubezpieczeniową, współpracując z kancelariami prawnymi oraz podmiotami zajmującymi się merytoryczną likwidacją szkód ubezpieczeniowych. Przez wiele lat była Ekspertem w Biurze Rzecznika Finansowego. Jest autorką licznych publikacji dotyczących ubezpieczeń.

Karolina Podsiadły-Gęsikowska - specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego. Jest ekspertem w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w szczególności zajmuje się problematyką dotyczącą roszczeń odszkodowawczych dochodzonych z polis odpowiedzialności cywilnej. Nadzoruje prowadzone w imieniu ubezpieczycieli postępowania likwidacyjne dotyczące roszczeń składanych przeciw lekarzom oraz podmiotom medycznym, dokonując oceny odpowiedzialności cywilnej i polisowej. Reprezentuje lekarzy w postępowaniach cywilnych  i karnych. Prowadzi cieszący się dużym zainteresowaniem funpage na FB „Prawnik Lekarza”, gdzie przekazuje wiedzę z zakresu odpowiedzialności podmiotów medycznych.  Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla środowiska medycznego. Z jej wiedzy i doświadczenia korzystają podmioty działające na polskim rynku ubezpieczeniowym, którym m.in. doradza przy tworzeniu i opiniowaniu produktów ubezpieczeniowych.

 

09:15 - rejestracja uczestników

 

1.            Podstawy prawne odpowiedzialności lekarzy dentystów.

2.            Jaką odpowiedzialność może ponosić lekarz dentysta w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych?

3.            Czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty?

 • Co to jest przewinienie zawodowe?
 • Za co lekarz dentysta może odpowiadać w trybie odpowiedzialności zawodowej?
 • Postępowanie wyjaśniające przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej.
 • Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza dentysty przed Okręgowym Sądem Lekarskim.
 • Kary grożące za przewinienie zawodowe.

4.            Odpowiedzialność karna lekarza dentysty.

 • Co to jest przestępstwo?
 • Kiedy błąd medyczny może być przyczyną odpowiedzialności karnej?
 • Jakie inne zdarzenia mogą rodzić odpowiedzialność karną?

5.            Kiedy lekarz dentysta naraża się na odpowiedzialność cywilną.

 • Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 • Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta.

6.            Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi.

 • Szkoda na osobie – uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 445 k.c.)
 • Odszkodowanie i renta (art.444 i 446  § 1 – 4 k.c.)

7.            Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi, wymiana doświadczeń uczestników.

Zgłoszenia IDF Sp. z o.o.:
tel. 22 868 36 93, +48 506 097 598, fax. 22 846 04 26
szkolenia@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Wpłaty na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa,
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294,
z dopiskiem "Imię nazwisko, szkolenie dd/mm/rrrr". 

Regulamin szkoleń krajowych

Popularność szkolenia: 1282 odsłony

Nowe oferty szkoleń zagranicznych

Od 27 gru 2018 do 4 sty 2019

Niezapomniane widoki, piaszczyste plaże, krystalicznie czysty...

Od 30 gru 2018 do 6 sty 2019

Zjawiskowe plaże, ezgotyczne krajobrazy,...

Od 31 sty 2019 do 3 lut 2019

Wyjazd podczas największych wyprzedaży w...

Od 7 lut 2019 do 18 lut 2019

KOLOMBO-HABARANA-SIGIRIYA-POLLONARUWA-MINNERAYA-...

Nowe oferty szkoleń krajowych

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna...

Zapraszamy na szkolenia na różnych poziomach...

Zapraszamy na szkolenia na różnych poziomach...

Nasi Partnerzy